Stranica je premještena na novu adresu.
Na novoj adresi neće biti ovdje prisutnih duljih zastoja u učitavanju.
Ova adresa (.herokuapp.com) će ostati aktivna, za slučaj da gornja adresa bude u kvaru.
06       05 201 20 226 40 106 201 55 106 06
07       00 226 10 106 15 201 30 106 40 226 50 106 201 07
08       10 106 15 226 25 201 30 106 50 106 08
09       00 201 226 10 106 30 106 35 201 40 226 50 106 09
10       10 106 201 15 226 30 106 45 201 50 106 10
11       00 226 10 106 20 201 30 106 40 226 50 106 55 201 11
12       10 106 15 226 30 106 201 50 106 12
13       00 226 05 201 10 106 30 106 40 201 226 50 106 13
14       10 106 15 201 226 30 106 50 106 201 14
15       00 226 10 106 25 201 30 106 40 226 50 106 15
16       00 201 10 106 15 226 30 106 35 201 50 106 16
17       00 226 10 106 201 30 106 40 226 45 201 50 106 17
18       10 106 15 226 20 201 30 106 50 106 55 201 18
19       00 226 10 106 30 106 201 40 226 19
20       05 201 15 226 40 201 55 226 20
21       15 201 35 226 50 201 21
22       20 226 25 201 22
23       00 201 226 35 226 23
kaptolmerge; Po znanje! -- Domaaa!
Linija 116 mijenja trasu zbog radova Linija 120 prema Gajnicama vozi obilazno Autobusna linija 172 zaobilazi zonu radova Privremena obustava autobusne linije 139 Linije 206 i 223 voze obilazno prema Dubravi Izmjene na tramvajskim noćnim linijama Linija 231 mijenja trasu i vozni red Autobusna linija 161 mijenja trasu zbog radova Izmjene u rasporedima polazaka linija 165 i 267 Izmještanje stajališta na trasi linija 262 i 263
19. travnja 2019. 19. travnja 2019. 19. travnja 2019. 19. travnja 2019. 19. travnja 2019. 19. travnja 2019. 12. travnja 2019. 3. travnja 2019. 28. ožujka 2019. 28. ožujka 2019.
Više o izmjenama.