Stranica je premještena na novu adresu.
Na novoj adresi neće biti ovdje prisutnih duljih zastoja u učitavanju.
Ova adresa (.herokuapp.com) će ostati aktivna, za slučaj da gornja adresa bude u kvaru.
00       01 226 00
04       30 226 40 201 04
05       00 226 05 201 30 201 226 55 201 05
06       05 226 20 106 201 30 226 238 35 106 45 201 50 106 55 226 06
07       10 106 201 15 226 238 30 106 35 201 40 226 50 106 55 238 07
08       00 201 05 226 10 106 25 201 226 30 106 45 226 50 106 201 08
09       00 238 05 226 10 106 15 201 30 106 35 226 40 201 50 106 238 09
10       05 201 226 10 106 30 106 201 40 238 45 226 50 106 55 201 10
11       10 106 20 201 226 30 106 238 45 201 50 106 55 226 11
12       10 106 201 20 238 25 226 30 106 35 201 50 106 12
13       00 201 05 226 10 106 238 25 201 30 106 35 226 50 106 201 55 226 13
14       00 238 10 106 15 201 226 30 106 40 201 226 50 106 238 14
15       05 201 226 10 106 25 226 30 106 201 40 238 50 106 226 55 201 15
16       10 106 15 226 20 201 30 106 238 35 226 45 201 50 106 16
17       05 226 10 106 201 20 238 30 106 35 201 40 226 50 106 17
18       00 201 10 106 238 20 226 30 106 35 201 50 106 55 226 18
19       10 106 201 238 30 226 45 201 19
20       05 226 20 201 40 226 55 201 20
21       15 226 30 201 50 226 21
22       05 201 25 226 40 201 22
23       00 226 15 201 30 226 23
kaptolmerge; Po znanje! -- Domaaa!
Izmjene na tramvajskim noćnim linijama Izmještanje stajališta na trasi linije 233 Radovi uvjetuju izmjene na linijama 216, 276, 277 i 284 Autobusna linija 161 mijenja trasu zbog radova Radovi preusmjeravaju autobusnu liniju 143 Novi rasporedi vožnje na linijama 210, 214 i 231 Izmjena u rasporedu autobusne linije 116 Izmještanje stajališta na trasi linije 125 Dodatni polasci za noćno skijanje na Sljemenu Novi vozni red na linijama 110 i 242
21. siječnja 2019. 17. siječnja 2019. 17. siječnja 2019. 17. siječnja 2019. 15. siječnja 2019. 11. siječnja 2019. 9. siječnja 2019. 9. siječnja 2019. 19. prosinca 2018. 14. prosinca 2018.
Više o izmjenama.